ATIN - interiéry pre Vás

Novozámocká 185, 949 05 Nitra
Tel.: +421-37-655 92 91-2
Fax: +421-37-655 92 96
E-mail: atinca@atin-ca.com
Web: www.atin-ca.com

 
uvod

Predslov

 

... od roku 1989 sa zaoberáme komplexnou architektonickou, výrobnou a dodávateľskou činnosťou v interiérovej oblasti – prevažne obchodných, reprezentatívnych a obytných priestorov. Cieľom našej práce, počnúc štúdiou, dizajnom, výrobou až po kvalifikovanú montáž, je vytvorenie interiéru zodpovedajúceho Vaším potrebám a predstavám. Priestory ako kaviarne, reštaurácie, pekárne, cukrárne, obchodné a predajné priestory, ale aj hotely, recepcie, či kancelárie... - to všetko zariadíme na kľúč. Disponujeme vlastným tímom architektov a dizajnérov, máme vlastnú výrobu, profesionálne technologické vybavenie a montážnu skupinu. Neustále aktualizujeme portfólio materiálov a príslušenstva, zaujímame sa o trendy a pracujeme na vlastnom vývoji častí interiéru – to všetko pre aktuálnosť, funkčnosť a osobitý dizajn. Ponúkame komplexnú starostlivosť, či už pri malom obytnom alebo veľkom komerčnom priestore – to všetko v optimálnych cenách a s adekvátnou zárukou.

 

Aktualne..

 

                 Európsky sociálny fond              Image

 

Spoločnosť Atin - ca, s.r.o. zrealizovala v období od augusta 2009 do júla  2012 projekt s názvom Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti Atin – ca, s.r.o. v regióne s cieľom  tvorby nových pracovných miest a podpory služieb pre podniky. Cieľovou skupinou sú všetci zamestnanci spoločnosti. Projekt sa zrealizoval za pomoci nenávratného finančného príspevku vo výške  142.061,74EUR  získaného na základe schválenia žiadosti o nenávratný finančný príspevok.

 

Tento projekt sa uskutočnil vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia, ktorý je riadený v Slovenskej republike Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny s delegovaním právomoci sprostredkovateľského orgánu na Sociálnu implementačnú agentúru.

 

Viac informácií nájdete na www.esf.gov.skwww.sia.gov.sk

 

 

 

 

                 

 

 

 

Spoločnosť Atin - ca, s.r.o. zrealizovala v období od augusta 2009 do októbra  2009 projekt s názvom Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti Atin – ca, s.r.o. v regióne s cieľom  nákupu nových technológií za účelom zvýšenia konkurencieschopnosti spoločnosti. Projekt sa zrealizoval za pomoci nenávratného finančného príspevku vo výške  46.493,14EUR  získaného na základe schválenia žiadosti o nenávratný finančný príspevok.

 

Tento projekt sa uskutočnil vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR a jeho sprostredkovateľským orgánom Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry.

 

Viac informácií nájdete na www.siea.skwww.economy.gov.sk,