ATIN - interiéry pre Vás

Novozámocká 185, 949 05 Nitra
Tel.: +421-37-655 92 91-2
Fax: +421-37-655 92 96
E-mail: atinca@atin-ca.com
Web: www.atin-ca.com

 

Pokladničné boxy

Pokladničný box PB 100 je jedným zo základných typov pokladničných boxov, určených pre samoobslužné predajne s požiadavkou na rýchle a plynulé odbavenie zákazníkov. Obsluhu boxu zabezpečuje bezpečné a ergonomicky vhodné pracovisko. Pokladničný box je vybavený dopravným pásom, plochou pre balenie tovaru, stolíkom pod pokladňu s uzamykateľnou zásuvkou, elektroroz- vádzačom s troma zásuvkami na 220 V, podlahou a dvierkami pre vstup obsluhy. Pohon pásu zabezpečuje elektromotor s prevodovkou, ovládný nožným spínačom. Konštrukcia boxu umožňuje jeho prispôsobovanie požiadavkám zákazníka.